Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Sejurus penubuhan Wilayah Persekutuan, Jabatan Parit dan Tali air (JPT) Wilayah Persekutuan ditubuhkan pada 1 Januari 1978 untuk mengambil alih fungsi Pengairan dan Taliair di Wilayah Persekutuan yang sebelum ini dilaksanakan oleh Jabatan Parit dan Tali air (JPT) Negeri Selangor.

Aktiviti utama JPT Wilayah Persekutuan adalah pengurusan air larian bandar, pemuliharaan sungai, hidrologi, pengurangan banjir, dan ramalan banjir. Fungsi utama:

  1. Penyiasatan dan pelaksanaan penambahbaikan sungai dan sistem saliran utama

  2. Pemeriksaan, pemprosesan, dan penyediaan nasihat mengenai pembangunan tanah, perlombongan, dan

perkara-perkara lain

  1. Pemberian nasihat teknikal tentang semua perkara yang berkaitan dengan peraturan air

  2. Pemeriksaan dan nasihat mengenai kerja-kerja dan cadangan yang mempengaruhi sungai dan sistem saliran

utama

  1. Ramalan banjir dan amaran banjir

  2. Pengumpulan data hidrologi

Projek pembangunan yang dilaksanakan oleh JPT Wilayah Persekutuan adalah kerja-kerja penambahbaikan saliran bandar yang utamanya merangkumi penambahbaikan sungai dan sistem saliran utama. Ini membentuk sebahagian penting dari keseluruhan projek pengurangan banjir Kuala Lumpur, di mana komponen utama seperti pembinaan empangan dan pembesaran serta penghujungan tiga sungai utama, iaitu Sungai Klang, Sungai Batu, dan Sungai Gombak, sedang dijalankan oleh Jabatan Parit Dan Tali air Ibu Pejabat Persekutuan.

Objektif utama JPT Wilayah Persekutuan adalah untuk mengurangkan banjir air hujan dan mengelakkan sebarang kejadian banjir air hujan pada masa depan yang disebabkan oleh pembangunan.

Penjelasan lanjut mengenai fungsi jabatan adalah seperti berikut:

i) Dalam aktiviti penyiasatan dan pelaksanaan penambahbaikan sungai dan penambahbaikan sistem saliran utama, data yang diperoleh kemudiannya diserahkan kepada cawangan reka bentuk dan perancangan Ibu Pejabat Persekutuan untuk penyediaan reka bentuk terperinci dan pelan kerja. JPT Wilayah Persekutuan akan melaksanakan projek termasuk penyediaan dan panggilan tender serta pengawasan Rancangan Malaysia Ketiga dan program 1973 akan dibentangkan dalam bahagian seterusnya.

ii) Dalam pemeriksaan, pemprosesan, dan penyediaan nasihat tentang pembangunan tanah, perlombongan, dan perkara-perkara lain, aktiviti jabatan adalah seperti berikut;

  1. Dalam kes pembangunan seperti pembangunan perumahan, jabatan ini memberi nasihat kepada Dewan Bandaraya tentang susunan saluran utama yang dicadangkan, kecukupan sistem saliran ke dalam sistem saliran keseluruhan dalam kawasan tangkapan air tertentu.

  2. Dalam kes perlombongan, permohonan bagi lesing perlombongan baru dan pembaharuan dirujuk kepada jabatan ini oleh pengarah tanah dan lombong. Kerana kebanyakan aktiviti perlombongan dilaksanakan berhampiran sungai, adalah penting untuk memastikan bahawa aktiviti tersebut tidak akan memberikan kesan buruk kepada sungai. Untuk tujuan ini, jabatan akan memberi nasihat mengenai cadangan yang diperlukan untuk sungai-sungai, batas di mana aktiviti perlombongan boleh mendekati sungai, ketinggian tebing yang dibenarkan, dan perubahan sungai yang dicadangkan.

iii) Jabatan ini juga memberi nasihat kepada pihak berkuasa mengenai aspek-aspek teknikal berkaitan dengan Enakmen Air, termasuk projek berdekatan sungai, projek yang membuang sisa ke sungai, dan pembinaan struktur kekal berhampiran sungai.

Pada tahun 1989, Jabatan Parit dan Taliair (JPT) secara rasmi menukar namanya kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (DID) untuk mencerminkan tugas dan tanggungjawab tambahan seperti pengurusan sumber air negara. Pada 1 November 1992, Jabatan Parit dan Taliair (JPT) Wilayah Persekutuan juga dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengairan dan Saliran (DID) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Lembah Sungai Klang.

Walau bagaimanapun, pada tahun 2004, Jabatan Pengairan dan Saliran (DID) bertukar kementerian dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Pada tahun 2018, bertukar kepada Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli (KATS). Pada tahun 2020, bertukar kepada Kementerian Alam Sekitar & Air (KASA) kemudian pada 2022 kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) sehingga kini.