Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Kami akan menyediakan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam melindungi dan mengurus sumber air untuk kelestarian ekonomi, alam sekitar dan kualiti hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berikrar akan:

1.     Memberi maklum balas terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai dan sistem saliran dalam masa lima belas (15) hari bekerja.

2.     Memberi ulasan teknikal terhadap permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus guna tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.