Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

VISI

Peneraju Kejuruteraan Sumber Air bagi Memacu Ekonomi Negara.

MISI

Melindungi dan Mengurus Sumber Air untuk Kelestarian Ekonomi, Alam Sekitar dan Kualiti Hidup.

SLOGAN

"Jayakan Perkhidmatan Sempurna"

NILAI KORPORAT

Integriti, Akauntabiliti dan Profesionalisme