Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Bayaran bagi dokumen Tender/ Sebut Harga hendaklah dalam bentuk Kiriman Wang Pos (Money Order) sahaja atas nama Akauntan Negara Malaysia NRECC-T.  Kaedah bayaran lain tidak akan diterima.

Borang Pembelian Dokumen Tender/ Sebut Harga  boleh dimuat turun melalui borang dan sila melengkapkan borang pembelian dokumen Tender/ Sebut Harga   ini dan bawa bersama sijil-sijil yang diperlukan semasa proses pembelian dokumen Tender/ Sebut Harga. 

Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen Tender/ Sebut Harga boleh diperolehi di pejabat yang dinyatakan semasa waktu pejabat. Dokumen Tender/ Sebut Harga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.


Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen Tender/ Sebut Harga diwajibkan membawa:

KAD PENGENALAN 
SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB)

Sila sediakan SALINAN kad pengenalan,  Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil  Taraf Bumiputera (jika berkaitan) yang disahkan oleh Pengarah Syarikat.

Tarikh Iklan Nombor Perolehan Nama Perolehan Jenis Perolehan Tarikh Jual Tarikh Tutup Gred CIDB Lawatan Tapak Iklan